Последвайте ни :

Пишете ни

Задължителен документ при записване за професионално обучение

Всеки кандидат за включване в професионално обучение, включително в онези, които се отнасят за придобиване на професионална компетентност, трябва да представя Карта за предварителен медицински преглед(медицинско). Изискването е на Националната агенция за професионално образование и обучение. Без този документ няма да можем да включим кандидата в курса, който желае. Документът трябва да доказва, че избраната за изучаване професия не е противопоказана на здравословното му състояние. Медицински бележки или други медицински документи, различни от картата за предварителен медицински преглед, не се приемат.

Кандидатствай