Професионално информиране и консултиране

Центърът за информация и професионално ориентиране към „ПЛАМ“ ЕООД осигурява информиране, професионално ориентиране и консултиране на лица, навършили 16 години.
Кариерните и трудовите консултанти на центъра прилагат съвременни методики за групово или индивидуално професионално консултиране, информиране и ориентиране, организират и провеждат мотивационни обучения за различни категории уязвими лица.
Работодателите могат да разчитат на екипа на Центъра в подготовката и изпълнението на проучвания, оценки на качеството и програми за управление на човешките ресурси в дадена компания или бизнес организация. В секция “Публикации” на този сайт можете да намерите различни информационни и помощни материали, които използваме в работата си.

Клиентите, ползвали услугите на Центъра за информация и професионално ориентиране към “ПЛАМ” ЕООД, могат да дадат оценката си ТУК

Центърът удостоверява придобитата мотивация и умения за активно поведение на пазара на труда за преминалите кариерно консултиране лица с документ, отговарящ на стандартите на Националната агенция за професионално образование и обучение.
Всички детайли по ползване и заплащане услугите на Центъра можете да научите на номер: 0888 60 61 93
Материали, свързани с придобиването на основни умения за активно поведение на пазара на труда, можете да намерите в секция „Публикации“ на този сайт.