Възстановяване на отнети точки и правоспособност

Обучението за възстановяване на отнети точки

Обучението за възстановяване на отнети точки се провежда групово. Продължителността му е 6 учебни часа – в рамките на 1 учебен ден. Обучението е изцяло теоретично. Няма изпит. Провежда се тест за установяване нивото на познаване на правилата за безопасно движение с 30 въпроса. Резултатите от теста се използват само със статистическа цел. Водачите на МПС имат право да възстановяват веднъж годишно не повече от 13 точки (1/3 от лимита). Получавате удостоверение за преминато допълнително обучение, което се предоставя в КАТ.

Необходими документи:

⦁ Заявление – декларация, че не са отнети всички контролни точки.
⦁ Копие от свидетелството за управление на МПС и контролен талон към него.
⦁ Копие от наказателно постановление, ако контролният талон е отнет.
Контролните точки няма да Ви бъдат възстановени, ако имате неплатени наказателни постановления. След изплащане на задълженията и уведомяването на КАТ, точките се възстановяват.

Обучението за подготовка на водачи, загубили правоспособност

Обучението за подготовка на водачи, загубили правоспособност по реда на чл.157 от Закона за движение по пътищата, за явяване на изпит за възстановяване на отнетата правоспособност продължава не по-малко от 6 учебни дни и обхваща 36 учебни часа теоретично обучение за безопасност на движението. Завършва с
⦁ Вътрешен изпит
⦁ Изпит пред ДАИ
За да можете да се включите в обучението, трябва да са изминали не по-малко от 6 месеца от датата, на която отнетото свидетелството е върнато в съответното управление на МВР.
Необходими документи:
⦁ Копие от документ за завършено образование
⦁ Копие от документ за загубата на правоспособността, издаден от МВР, с данни за притежаваните категории преди загубата на правоспособността.
⦁ Копие от удостоверение за психологическа годност.

Специалистите ни ще Ви консултират за всички процедури, свързани с възстановяването на отнети точки или отнети права.
Запитване за обучение, цена и начин на плащане може да направите всеки делничен ден от 9:00 до 18:00 часа на място в офиса ни: гр. Дупница, ул. „Хемус“№3, ет.2 или на телефонен номер: 0886 90 82 82.
Компаниите в семейство „ПЛАМ“ работят с лицензирана от Министерство на транспорта и съобщенията Психолаборатория към ГППИДП д-р Иван Ибришимов за провеждане на психологически изследвания, изисквани за издаване на удостоверение за психологическа годност.
Записване за изследване, както и информация за необходими документи и цена на услугата, може да получите на телефон: 0899 37 00 69