Услуги

Ние предлагаме

ЗАВЪРШЕН ПАКЕТ УСЛУГИ В
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И ТРАНСПОРТА

Компаниите в семейство „ПЛАМ“ осигуряват професионално информиране и ориентиране, професионално обучение и обучение на водачи на МПС, обучения за придобиване карта за квалификация на водача и други професионални компетентности, вътрешен и международен транспорт на стоки, годишни технически прегледи за всички видове пътни транспортни средства.

ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ

Обучаваме водачи за категориите: A1, A2, A, B, C, D, B+E, C+E

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА

Осигуряваме обучение заа придобиване на картата за квалификация.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНЕТИ ТОЧКИ И ПРАВОСПОСОБНОСТ

Осигуряване на обучението за възстановяване на отнети точки и за подготовка на водачи, загубили правоспособност

ОБУЧЕНИЯ НА ВОДАЧИ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Курс основен, курс основен и цистерни, основен с клас 1

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Обучение и валидират професионални знания, умения и компетентности за лица по 67 професии

ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Ключовите компетентности помагат на хората да формират знанията и уменията, необходими за всеки тип работа, който търсят или започнат.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Информиране, професионално ориентиране и консултиране на лица, навършили 16 години.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ

Пункт за годишни технически прегледи към „ПЛАМ и синове“ ЕООД

ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Осигуряваме хладилен и бордови транспорт на всякакви стоки, без превоз на опасни и извънгабаритни товари за ЕС и Великобритания