Последвайте ни :

Пишете ни

Обучения, превози и прегледи

Семейство компании „ПЛАМ“

ВОДИМ КЪМ УСПЕХА!

НАШИТЕ ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ:

СИГУРЕН ПАРТНЬОР В БИЗНЕСА

За нас

С грижа и отговорност, доверен партньор в бизнеса

Родоначалник на семейство компании „ПЛАМ“ е „ПЛАМ“ ЕООД, основано през 1999 година. Компанията има лицензирани от Национална агенция за професионално образование и обучение Център за професионално обучение и Център за информация и професионално ориентиране. Предлага обучения по 57 професии и всички ключови компетентности, професионално информиране и ориентиране на лица, навършили 16 години. Компанията е лицензирана от Министерство на транспорта за обучения на кандидат-водачи на МПС във всички основни категории и възстановяване на отнети точки. В партньорство с лицензирана психолаборатория, осигурява удостоверяване на психологическа годност на водачи на МПС в обществения транспорт.

Основател и собственик

инж. Пламен Иванов

Над 24 години грижа и
отговорност за нашите клиенти

0

обучени работници

0

обучени водачи

0

прегледа годишно

0

учебни бази в цялата страна

Ние предлагаме

ЗАВЪРШЕН ПАКЕТ УСЛУГИ В
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И ТРАНСПОРТА

ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ

Обучаваме водачи за категориите: A1, A2, A, B, C, D, B+E, C+E

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА

Осигуряваме обучение заа придобиване на картата за квалификация.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНЕТИ ТОЧКИ И ПРАВОСПОСОБНОСТ

Осигуряване на обучението за възстановяване на отнети точки и за подготовка на водачи, загубили правоспособност

ОБУЧЕНИЯ НА ВОДАЧИ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Курс основен, курс основен и цистерни, основен с клас 1

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Обучение и валидират професионални знания, умения и компетентности за лица по 67 професии

ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Ключовите компетентности помагат на хората да формират знанията и уменията, необходими за всеки тип работа, който търсят или започнат.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Информиране, професионално ориентиране и консултиране на лица, навършили 16 години.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ

Пункт за годишни технически прегледи към „ПЛАМ и синове“ ЕООД

ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Осигуряваме хладилен и бордови транспорт на всякакви стоки, без превоз на опасни и извънгабаритни товари за ЕС и Великобритания

Можем и знаем

Винаги до Вас, когато трябва

Кандидатствай