Последвайте ни :

Обучения, превози и прегледи

Семейство компании „ПЛАМ“

ВОДИМ КЪМ УСПЕХА!

НАШИТЕ ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ:

СИГУРЕН ПАРТНЬОР В БИЗНЕСА

За нас

С грижа и отговорност, доверен партньор в бизнеса

Родоначалник на семейство компании „ПЛАМ“ е „ПЛАМ“ ЕООД, основано през 1999 година. Компанията има лицензирани от Национална агенция за професионално образование и обучение Център за професионално обучение и Център за информация и професионално ориентиране. Предлага обучения по 57 професии и всички ключови компетентности, професионално информиране и ориентиране на лица, навършили 16 години. Компанията е лицензирана от Министерство на транспорта за обучения на кандидат-водачи на МПС във всички основни категории и възстановяване на отнети точки. В партньорство с лицензирана психолаборатория, осигурява удостоверяване на психологическа годност на водачи на МПС в обществения транспорт.

Основател и собственик

инж. Пламен Иванов

Над 24 години грижа и
отговорност за нашите клиенти

0

обучени работници

0

обучени водачи

0

прегледа годишно

0

учебни бази в цялата страна

Ние предлагаме

ЗАВЪРШЕН ПАКЕТ УСЛУГИ В
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И ТРАНСПОРТА

ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ

Обучаваме водачи за категориите: A1, A2, A, B, C, D, B+E, C+E

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА

Осигуряваме обучение заа придобиване на картата за квалификация.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНЕТИ ТОЧКИ И ПРАВОСПОСОБНОСТ

Осигуряване на обучението за възстановяване на отнети точки и за подготовка на водачи, загубили правоспособност

ОБУЧЕНИЯ НА ВОДАЧИ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Курс основен, курс основен и цистерни, основен с клас 1

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Обучение и валидират професионални знания, умения и компетентности за лица по 67 професии

ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Ключовите компетентности помагат на хората да формират знанията и уменията, необходими за всеки тип работа, който търсят или започнат.

ПРОФЕСИОНАЛНО ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Информиране, професионално ориентиране и консултиране на лица, навършили 16 години.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ

Пункт за годишни технически прегледи към „ПЛАМ и синове“ ЕООД

ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Осигуряваме хладилен и бордови транспорт на всякакви стоки, без превоз на опасни и извънгабаритни товари за ЕС и Великобритания

Можем и знаем

Винаги до Вас, когато трябва

Заглавие на слайд 2
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Щракнете тук
Заглавие на слайд 3
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Щракнете тук
Previous slide
Next slide
Заглавие на слайд 1
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Щракнете тук
Заглавие на слайд 2
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Щракнете тук
Заглавие на слайд 3
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Щракнете тук
Заглавие на слайда
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Щракнете тук
Previous slide
Next slide

Кандидатствай