Обучение по ключови компетентности

Ключовите компетентности помагат на хората да формират знанията и уменията, необходими за всеки тип работа, който търсят или започнат.
Центровете за професионално обучение на компаниите в семейство „ПЛАМ“ предлагат следните обучения по ключови компетентности:

Обучение по чужди езици

Предлагаме обучения по английски, немски и гръцки езици. Обученията могат да бъдат индивидуални или групови. Минималният брой участници в 1 група е 5 курсисти.
Обучаемите задължително преминават оценка на входящото си ниво, за да получат ориентирана към очакванията и възможностите им подготовка.
Успешно завършилите обученията получават удостоверение за ниво В2.
Минималната продължителност на групово обучение е 100 учебни часа.
Продължителността на индивидуалните обучения зависи от желанието на лицето.

cropped view of translator pointing at arrows with languages
Graphing lab data information in excel with many numbers and labels

Обучения по дигитална компетентност

Обучения по дигитална компетентност – работа с основни текстообработващи програми, електронни таблици и бази данни, работа в дигитална среда и програми за презентации. Обученията са само в групова форма, с минимален брой от 5 участници. Започват след установяване на входящото ниво на курсистите, с оглед фокусиране на учебния процес върху техните необходимости. Минималната продължителност на обучението е 48 – 51 учебни часа. Успешно завършилите основен курс получават удостоверение за ниво 4 по DigComp 2.0 на Рамката за дигитални компетентности. Възможно е организирането и провеждането на курсове за нива 5 и 6 от същата рамка.

Обучения по граждански и обществени компетентности

Обучения по граждански и обществени компетентности, с фокус върху работа в група/екип и преодоляване на конфликтни ситуации, и инициативност и предприемачество. Обученията се провеждат само в групова форма с минимум 5 участници. Минималната продължителност на обучението е 30 учебни часа. Успешно завършилите обучението получават удостоверение за преминато обучение с описание на обхванатите теми и изпълнени задачи.
Обученията по ключови компетентности за предвидени само за лица, навършили 16 години. Възможно е да бъдат в дневна или вечерна форма, в рамките на делничната седмица или през уикенда.
За консултации, информация, записване, цени и начин на плащане, можете да позвъните на номер: 0888 60 61 93

Creative team