За Семейство компании „ПЛАМ“

Родоначалник на семейство компании „ПЛАМ“ е „ПЛАМ“ ЕООД, основано през 1999 година. Компанията има лицензирани от Национална агенция за професионално образование и обучение Център за професионално обучение и Център за информация и професионално ориентиране. Предлага обучения по 57 професии и всички ключови компетентности, професионално информиране и ориентиране на лица, навършили 16 години. Компанията е лицензирана от Министерство на транспорта за обучения на кандидат-водачи на МПС във всички основни категории и възстановяване на отнети точки. В партньорство с лицензирана психолаборатория, осигурява удостоверяване на психологическа годност на водачи на МПС в обществения транспорт. През 2010 година създадохме „ПЛАМ ПЛЮС“ ЕООД – член на Съюза на международните превозвачи в България, осигуряващ хладилен и бордови транспорт по всички дестинации в Европейския съюз. Една от най-модерните бази в страната за годишни технически прегледи на всички видове ППС, преглед на газови уредби и прегледи за СЕМТ/ЕКМТ притежава основаната през 2013 г. „ПЛАМ и синове“ ЕООД. Компанията управлява Център за професионално образование и обучение, осигуряващ обучение по 10 професии и всички видове ключови компетентности. Предлага вътрешен и международен транспорт на пътници. Семейство „ПЛАМ“ Ви осигурява завършен пакет от услуги в професионалното ориентиране, подготовка и сертифициране на работници и служители в различни бизнес направления, транспортно обслужване за продукцията Ви и технически прегледи за автотранспортната Ви техника.
Очакваме Ви,

Основател и собственик

инж. Пламен Иванов

0

обучени работници

0

обучени водачи

0

прегледа годишно

0

учебни бази в цялата страна

НАШИТЕ ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ:

СИГУРЕН ПАРТНЬОР В БИЗНЕСА

ГРИЖА

Семейство компании „ПЛАМ“ осигурява завършен пакет услуги за развитие на човешкия ресурс и логистиката на бизнеса Ви: професионално ориентиране и консултиране, професионално обучение, обучение на водачи на МПС във всички категории, придобиване на професионална компетентност, удостоверяване на психологическа годност, годишни технически прегледи, гараж и сервизна база, международен и вътрешен транспорт на стоки.

ОТГОВОРНОСТ

Семейство компании „ПЛАМ“ осъществяват дейността си въз основа на лицензи за осъществяване на информация и професионално ориентиране, професионално обучение от Национална агенция за професионално обучение, обучение на водачи на МПС, удостоверяване на психологическа годност, извършване на годишни технически прегледи, превоз на товари и пътници Министерство на транспорта и съобщенията. Система за осигуряване качеството на работните процеси в пункта за технически прегледи, сертифицирана от TUV NORD. ATP/FRC сертификат за превоз на бързоразвалящи се продукти.

ДОВЕРИЕ

Компаниите в семейство „ПЛАМ“ са членове на Съюза на международните превозвачи в България и Асоциация за професионално обучение и квалификация. В сътрудничество с EasyPay осигуряваме всякакъв вид плащания в базата си. Клиентите на SDI и ПОК „Доверие“ ползват отстъпки за годишните си технически прегледи. Осигуряваме възможност за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на място. Всяка от компаниите в семейството прилага стриктно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Длъжностните им лица са вписани в регистъра на Комисията за защита на личните данни.

Our Clients

Можем и знаем

Винаги до Вас, когато трябва