Последвайте ни :

Пишете ни

Знам и мога да работя

30 младежи на възраст от 16 до 29 години завършиха обучения си за придобиване на степен на професионална квалификация по 4 професии в Център за професионално обучение към „ПЛАМ“ ЕООД . Те се проведоха в изпълнение на проекта „Знам и мога да работя“ на сдружение „Амала – Приятели„, финансиран от Тръст за социална алтернатива.

Проектът цели повишаване благосъстоянието и устойчивото интегриране на пазара на труда на млади хора от икономически непривилегировани общности. Придобиването на професионална квалификация е първата стъпка от интервенцията му за връщането на тези млади хора като конкурентни професионалисти в активна трудова или предприемаческа дейност.

Обучаемите успешно издържаха изпитите си за придобиване на степен на професионална квалификация по професиите „Готвач“, „Фризьор“,  „Маникюрист-педикюрист“ и „Сътрудник социални дейности“, специалност „Работа с деца и семейства в риск“.

Обученията се проведоха в нарочно оборудвана за тях учебна среда на Центъра (учебна кухня и учебен салон за красота) и в реална работна среда на нашите бизнес и социални партньори, с конкретни образователни и практически задачи по всяко занятие и учебна тема. Водещите преподаватели на групите бяха професионалисти с многогодишен опит и успешен собствен бизнес в съответните сфери.  В  практическите си занятия, обучаемите работиха с  клиенти или потребители на услуги, за да получат обективна обратна връзка за възможностите си.

Квалифицирани представители на сдружение „Амала – Приятели“ участваха в процеса на наблюдение и оценка на професионалната подготовка на завършващите младежи. Практика на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД е да включва компетентни представители на социалните партньори и работодателите в процеса на подготовка, провеждане и оценяване на осъществяваните професионални обучения.

Като част от разширената професионална подготовка на завършилите вече фризьори и маникюристи, нашите специалисти по бизнес планиране дадоха насоки и индивидуални съвети на онези от тях, които планират развитие на собствен бизнес. Участниците получиха съвети и информация  от експерти от Центъра за информация и професионално ориентиране към „ПЛАМ“ ЕООД по отношение нагласите и възможностите си за включване на пазара на труда.

Много доброто представяне на младежите, които издържаха изпитите си за придобиване на степен на професионална квалификация, доказа, че стратегията на ЦПО към „ПЛАМ“ ЕООД за професионални обучения, осъществявани от действащи на пазара професионалисти, в реална работна среда, в оборудвана по приложимите образователни стандарти учебна база, дава качествени резултати и възможности за обучените лица да работят пълноценно или правят собствен бизнес. Партньорството с неправителствени организации като сдружение „Амала – Приятели“ и финансиращият го Тръст за социална алтернатива е ключово за поддържането на високи качествени стандарти в нашите обучения.

Кандидатствай