Последвайте ни :

Ученици на практика в “ПЛАМ” ЕООД

10 ученици от Х клас в специалност “Икономическа информатика” на ПГ “Академик С. П. Корольов” – гр. Дупница успешно приключиха учебната си практика в “ПЛАМ” ЕООД. Младежите усвояваха работа със счетоводни програмни продукти и продукти за управление на човешките ресурси, както и прилагането на изискванията за безопасни условия на труд в реална работна среда по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ от 21.09.2023 до 20.11.2023 г.

Под наблюдението на учителя им Антония Стайкова, младежите усвоиха и придобиха знания и умения за прилагане на наученото в работната среда на “ПЛАМ” ЕООД с наставничеството на колегите ни Валентин Николов и Георги Илиев.

“ПЛАМ” ЕООД и Професионална гимназия “Академик С.П. Корольов” – гр. Дупница имат многогодишно сътрудничество в прилагането на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда, включително чрез  подобряване уменията на ученици и обучаеми, навършили 16 години, за работа в реална работна среда.

Кандидатствай