Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление с батерии с подкрепа по НПВУ започва “ПЛАМ и синове” ЕООД

“Плам и синове” ЕООД продължава прехода си към екосъобразна дейност чрез изграждане на енергийно ефективна фотоволтаична инсталация за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) от 94,5 kWp. Инвестицията е подкрепена по процедура BG-RRP-3.006 “Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”,

Дружеството получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 134 662.50 лева от Националния план за възстановяване и устойчивост , финансиран от Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU), и осигурява съфинансиране в същия размер. Общата стойност на договора BG-RRP-3.006-0359-C01 за изпълнение на инвестицията  е 269 325.00 лева. Периодът за осъществяване на дейностите по него е от 10.11.2023 г. до 10.05.2025 г.

Изпълнението на проекта ще осигури сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна енергия за собствено потребление на “Плам и синове” EOOД, ще го направи енергийно независимо и в крайна сметка – ще позволи на дружеството да предлага  екологосъобразни и на по-ниски цени  услуги на клиентите си.

Тази публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо Поколение ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ПЛАМ и синове” ЕООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерство на иновациите и растежа.

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *