admin

Ученици на практика в “ПЛАМ” ЕООД

10 ученици от Х клас в специалност “Икономическа информатика” на ПГ “Академик С. П. Корольов” – гр. Дупница успешно приключиха учебната си практика в “ПЛАМ” ЕООД. Младежите усвояваха работа със счетоводни програмни продукти и продукти за управление на човешките ресурси, както и прилагането на изискванията за безопасни условия на труд в реална работна среда по […]

Ученици на практика в “ПЛАМ” ЕООД Read More »

Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление с батерии с подкрепа по НПВУ започва “ПЛАМ и синове” ЕООД

“Плам и синове” ЕООД продължава прехода си към екосъобразна дейност чрез изграждане на енергийно ефективна фотоволтаична инсталация за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) от 94,5 kWp. Инвестицията е подкрепена по процедура BG-RRP-3.006 “Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия

Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление с батерии с подкрепа по НПВУ започва “ПЛАМ и синове” ЕООД Read More »

“ПЛАМ” ЕООД подкрепя студентската предприемаческа активност

40 студенти на Стопанска академия “Димитър Апостолов Ценов” – гр. Свищов сертифицираха успешно предприемачески и меки умения в “ПЛАМ” ЕООД. Експерти на Центъра за професионално обучение към “ПЛАМ” ЕООД проведоха обученията по договор със Свищовската стопанска академия при осъществяването на дейности 3.3 и 3.4 на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна

“ПЛАМ” ЕООД подкрепя студентската предприемаческа активност Read More »

Знам и мога да работя

30 младежи на възраст от 16 до 29 години завършиха обучения си за придобиване на степен на професионална квалификация по 4 професии в Център за професионално обучение към “ПЛАМ” ЕООД . Те се проведоха в изпълнение на проекта “Знам и мога да работя” на сдружение “Амала – Приятели“, финансиран от Тръст за социална алтернатива. Проектът

Знам и мога да работя Read More »

Задължителен документ при записване за професионално обучение

Всеки кандидат за включване в професионално обучение, включително в онези, които се отнасят за придобиване на професионална компетентност, трябва да представя Карта за предварителен медицински преглед(медицинско). Изискването е на Националната агенция за професионално образование и обучение. Без този документ няма да можем да включим кандидата в курса, който желае. Документът трябва да доказва, че избраната

Задължителен документ при записване за професионално обучение Read More »