Последвайте ни :

admin

“ПЛАМ” ЕООД подкрепя студентската предприемаческа активност

40 студенти на Стопанска академия “Димитър Апостолов Ценов” – гр. Свищов сертифицираха успешно предприемачески и меки умения в “ПЛАМ” ЕООД. Експерти на Центъра за професионално обучение към “ПЛАМ” ЕООД проведоха обученията по договор със Свищовската стопанска академия при осъществяването на дейности 3.3 и 3.4 на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна …

“ПЛАМ” ЕООД подкрепя студентската предприемаческа активност Read More »

Знам и мога да работя

30 младежи на възраст от 16 до 29 години завършиха обучения си за придобиване на степен на професионална квалификация по 4 професии в Център за професионално обучение към “ПЛАМ” ЕООД . Те се проведоха в изпълнение на проекта “Знам и мога да работя” на сдружение “Амала – Приятели“, финансиран от Тръст за социална алтернатива. Проектът …

Знам и мога да работя Read More »

Задължителен документ при записване за професионално обучение

Всеки кандидат за включване в професионално обучение, включително в онези, които се отнасят за придобиване на професионална компетентност, трябва да представя Карта за предварителен медицински преглед(медицинско). Изискването е на Националната агенция за професионално образование и обучение. Без този документ няма да можем да включим кандидата в курса, който желае. Документът трябва да доказва, че избраната …

Задължителен документ при записване за професионално обучение Read More »

Кандидатствай