“ПЛАМ” ЕООД подкрепя студентската предприемаческа активност

40 студенти на Стопанска академия “Димитър Апостолов Ценов” – гр. Свищов сертифицираха успешно предприемачески и меки умения в “ПЛАМ” ЕООД. Експерти на Центъра за професионално обучение към “ПЛАМ” ЕООД проведоха обученията по договор със Свищовската стопанска академия при осъществяването на дейности 3.3 и 3.4 на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна […]

“ПЛАМ” ЕООД подкрепя студентската предприемаческа активност Read More »