УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Като използвате този сайт, Вие се съгласявате с настоящите условия за ползване.

Като осъществявате достъп до и използвате сайта, Вие приемате тези условия за ползване без ограничения или допълнителни други условия и потвърждавате, че всякакви други споразумения или уговорки между Вас и “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД в тази връзка се заменят от настоящите условия. Това включва Вашата информираност и съгласие, че за да имате достъп до информацията в този сайт, както и да можете да я ползвате, разкривате своя IP адрес и позволявате неговата обработка. Ако не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване без ограничения и условия, молим Ви да напуснете сайта.

Собственост над съдържанието.

Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не само текстове, изображения, видео и звукови материали („съдържанието“), са собственост и защитени с авторски права на “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД или други лица, като всички права са запазени, освен ако не е посочено друго. Строго се забранява използването от Ваша страна на каквото и да е съдържание по начин, различен от предвидения в тези условия за ползване, без писмено разрешение от собственика на съдържанието. Уведомяваме Ви също, че “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД последователно и действено ще отстоява своите права върху интелектуалната си собственост с цялата сила на закона.

Използване на сайта от Ваша страна.

“ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД Ви дава разрешение да използвате сайта както следва:

Можете да ползвате съдържание, но само за нетърговска, лична употреба и при условие, че запазите всички включени към съдържанието обозначения за авторски права, лицензи и прочие.

Нямате право да използвате изображения от този сайт за цели различни от личната употреба, без писмено разрешение от “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД!

Забранено е да използвате сайта за публикуване или пренасяне на материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, оклеветяващо, опозоряващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или сквернословно съдържание и каквито и да са материали, които биха могли да съставляват или насърчават поведение, което би било сметнато за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска отговорност или би било в нарушение на какъвто и да е закон. “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД  ще съдейства изцяло и безрезервно на всички правоохранителни органи при всякакви съдебни разпореждания, с които се иска от или нарежда на “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД да разкрие самоличността на всеки, който публикува или пренася такава информация или материал.

Забранено е да използвате сайта с цел реклама или представяне на търговски предложения без да сте договорили това със собственика!

Политика на поверителност.

Моля, запознайте се внимателно с Политиката ни за поверителност преди да продължите с ползването на този интернет сайт тук

 Предупреждение за липса на гаранции.

Цялата съдържание подлежи на промяна и Ви се предоставя такова, каквото е, без никакви изрични или подразбиращи се гаранции, в това число и без ограничения – подразбиращи се гаранции за годност, за търговска или друга конкретна цел. Полагаме всички разумни усилия, за да представяме на сайта точна и актуална информация. Информацията на сайта подлежи на промяна без известие.

Връзки към сайтове на трети лица.

Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове, притежавани или управлявани от лица, различни от “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД не контролира и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Без да се ограничава гореизложеното, “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД изрично отрича всякаква отговорност в случай че тези сайтове:

  • Нарушават правата върху интелектуална собственост на трети лица.
  • Не са годни за търговска или друга конкретна цел.
  • Не обезпечават достатъчна сигурност.
  • Съдържат вируси или други зловредни елементи или
  • Са клеветнически или опозоряващи.

Актуализации на условията

“ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД може по всяко време и без предизвестие да преработва тези условия за ползване чрез актуализиране на настоящата публикация. Тези преработени версии са задължителни за Вас, поради което се препоръчва периодично да посещавате настоящата страница, за да преглеждате актуалните условия за ползване.

Приложимо законодателство.

 Условията за ползване на този сайт от Ваша страна са подчинени на законите на Република България и правото на Европейския съюз.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *